Зар сурталчилгаа Kūt al ‘Amārah

Энэ ангилалд санал алга байна.
Эхлээд бай, шинэ зар үүсгэдэг.